El Monstre de Colors

El monstre de colors és un album il·lustrat  d’Anna Llenas, de l’editorial Flamboyant, que ha seduït a infants i adults per diversos motius, segons el meu parer:

  • parla d’una manera sencilla i poètica sobre les emocions bàsiques. El fet d’endreçar-les també ajuda al petit lector a clarificar les seves i reconèixer-les en el seu dia a dia.
  • il·lustracions alegres i originals.
  • exemples fàcilment identificables pels més petits.
  • els protagonistes són amables i s’ajuden entre ells.
  • un color per a cada emoció.

La meva proposta és afegir-li un só a cada emoció. Per tant l’infant rebrà un estímul auditiu, visual i narratiu.

Un violí, una nena, un monstre, uns pots plens d’emocions i un text senzill i clarificador sono el que oferim en aquesta sessió de conte.

Per finalitzar, un dibuix expressant amb colors quina emoció o emocions senten.