Faules de La Fontaine

Les faules que ens han explicat sempre són actuals? els valors segueixen imperant en la nostra societat canviant?
I definitivament crec que no. Exemple: La formiga i la cigala:
una formiga que treballa i treballa sense parar, una cigala que canta i alegra als que l’envolten. En arribar l’hivern la cigala demana aixopluc a la formiga. Té fred i gana. La formiga l’envia a prendre vent.
I doncs, qüestionament número 1: “castigar” com fa la formiga és correcte?
Qüestionament núm. 2: la cigala no està JA fent una feina, cantant i ballant?
Qüestionament núm.3: en aquesta societat nostra algú fa només de formiga?
I barallada amb les faules vaig optar perquè fossin els nens els qui busquessin altres finals.

SORPRENENT. Un excle·lent moment per reflexionar amb els nens sobre com creuen que podrien acabar les clàssiques faules. És fer un reset, un posar en dubte. Ells i elles agafen els titelles, i amb la claqueta, el conte torna a començar.